Lịch phát sóng của Tuần từ 13/4 đến 18/4/2020 dành cho học sinh khối 9

Tên file: Thu-Cong-tac-cua-Bo-GDDT.docx
Tải về
Kính gửi Quý Cha mẹ học sinh và các em học sinh khối 9!
Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình VTV7, Đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
  1. Nhà trường thông báo rộng rãi kế hoạch phát sóng của Chương trình dạy học trên truyền hình để học sinh và gia đình học sinh được biết. Vào ngày Thứ 6 hàng tuần, Bộ GDĐT sẽ thông báo kế hoạch phát sóng tuần kế tiếp tại Cổng thông tin của Bộ GDĐT (www.moet.gov.vn).
  2. Học sinh và gia đình học sinh thường xuyên vào hệ thống lms.vnedu.vn bằng tài khoản và mật khẩu (đã được cung cấp) để thực hiện các nhiệm vụ học tập mà học sinh trước khi phát sóng và thu lại kết quả học tập sau khi học sinh học trên truyền hình.
  3. Đảm bảo “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”.
  4. Lịch phát sóng của Tuần từ 13/4 đến 18/4/2020 (gửi kèm Thư công tác của Bộ GDĐT).

    Trân trọng!.

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ 2

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

THỨ 7

Lớp 9 Từ 14:30

TOÁN

NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN

TIẾNG ANH