Rèn kỹ năng sống cho học sinh qua việc đọc sách và cảm nhận về sách trong hè 2022 tại trường THCS Nguyễn Văn Tiệp

Kỷ năng sống là gì?.

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp: Tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp tăng cường tuyên truyền thực hiện bình đẳng, với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp, huyện Tân Hồng: triển khai công văn của Sở Thông tin và Truyền thông việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 6

Giáo viênthcsnguyenvantiep 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Đại Số 7

Giáo viênthcsnguyenvantiep 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay