Lịch kiểm tra giữa kỳ 1 Khối 9 năm học 2021-2022

Tên file: LICH-KIEM-TRA-GIUA-KY-KHOI-9-HK-I-NAM-HOC-2021-2022.pdf
Tải về

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

KHỐI 9

Thứ Ngày Môn Thời gian làm bài Thời gian kết thúc Thời gian làm bài
4 17-11-2021 Toán 7 giờ 15 phút 8 giờ 45 phút 90 phút
Lịch sử 9 giờ 15 phút 10 giờ 45 phút
5 18-11-2021 Tiếng anh 7 giờ 15 phút 8 giờ 15 phút 60 phút
Vật lí 8 giờ 45 phút 9 giờ 30 phút 45 phút
6 19-11-2021 Ngữ văn 7 giờ 15 phút 9 giờ 90 phút

(15 phút nộp bài)

Địa lí 9 giờ 30 phút 10 giờ 15 phút 45 phút
7 20-11-2021 Hóa học 7 giờ 15 phút 8 giờ 45 phút
Sinh học 8 giờ 30 phút 9 giờ 15 phút 45 phút