Thông báo đăng ký SGK lớp 6 cho năm học 2021-2022

Tên file: 195-THONG-BAO-DANG-KY-SGK-LOP-6-NH-2021-2022.pdf
Tải về

Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tiệp thông báo đến phụ huynh học sinh và học sinh lớp 6 (mới tuyển sinh) năm học 2021-2022 như sau:

Phụ huynh học sinh đăng ký trang bị SGK lớp 6 năm học 2021-2022 và đăng ký từ ngày thông báo đến hết ngày 24/7/2021.

Căn cứ vào số lượng đăng ký nhà trường sẽ tổng hợp số lượng gởi về Phòng GDĐT Tân Hồng.

Quá thời hạn trên Phụ huynh học sinh và học sinh không đăng ký trang bị SGK lớp 6 năm học 2021-2022 mọi khiếu nại về sau không giải quyết.

Hình thức đăng ký: Quý Phụ huynh học sinh có thể liên hệ số điện thoại sau đây để đăng ký: Thầy Lê Văn Bé Tư (Hiệu trưởng): 0919155749; Thầy Lê Văn Dững (Phó Hiệu trưởng): 0387288332; Cô Lâm Thị Nhã Phương (cán bộ Thư viện): 0385426550.