LỊCH HỌC QUA TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 20 ĐẾN NGÀY 25-04-2020

Tên file: KTB-T17-TB.pdf
Tải về
Tên file: KTB-T17-TB.docx
Tải về
Tên file: LICH-DAY-HOC-QUA-TRUYEN-HINH.doc
Tải về

LỊCH PHÁT SÓNG

PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

(Từ ngày 20/4 đến 25/4/2020)

LỚP GIỜ PHÁT SÓNG THỨ/MÔN HỌC
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Lớp 9 Từ 14:30 TIẾNG ANH (7) SINH HỌC TIẾNG ANH (10) TIẾNG ANH (7) GDCD TIẾNG ANH (10)
Lớp 8 Từ 18:30 TIẾNG ANH (10) TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH (10) TOÁN NGỮ VĂN
Lớp 7 Từ 18:30 TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH (10)

Ghi chú:

  • Tiếng Anh (10): Tiếng Anh hệ 10 năm
  • Tiếng Anh (7) : Tiếng Anh hệ 7 năm